Gateway Cinema
Wenatchee, WA

Gateway Cinema
151 Easy Way
Wenatchee, WA 98801
509-662-4567

SHOWTIMESPRINT

THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD (EARLY ACCESS)

Wed, Jun 16
4:55 7:10 9:25
Thu, Jun 17
4:55 7:10 9:25

THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD (VIP)

Wed, Jun 16
7:25
Thu, Jun 17
7:25

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY

Sun, Jun 13
12:20 2:30 4:40 6:50 9:00
Mon, Jun 14
4:50 7:00 9:10
Tue, Jun 15
4:50 7:00 9:10
Wed, Jun 16
4:40 6:50 9:00
Thu, Jun 17
4:40 6:50 9:00

IN THE HEIGHTS

Sun, Jun 13
12:15 3:15 6:15 9:15
Mon, Jun 14
6:15 9:15
Tue, Jun 15
6:15 9:15
Wed, Jun 16
6:15 9:15
Thu, Jun 17
6:15 9:15

QUEEN BEES

Sun, Jun 13
12:15 2:25 4:35 6:45 8:55
Mon, Jun 14
4:35 6:45 8:55
Tue, Jun 15
4:35 6:45 8:55
Wed, Jun 16
4:35 6:45 8:55
Thu, Jun 17
4:35 6:45 8:55

IN THE HEIGHTS (VIP)

Sun, Jun 13
4:25 6:30
Mon, Jun 14
4:25 6:30
Tue, Jun 15
4:25 6:30
Wed, Jun 16
4:25 6:30
Thu, Jun 17
4:25

MAMMA MIA! (2008)

Sun, Jun 13
12:35 5:30
Mon, Jun 14
5:30
Tue, Jun 15
5:30
Wed, Jun 16
5:30
Thu, Jun 17
5:30

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Sun, Jun 13
1:35 4:05 6:40 9:15
Mon, Jun 14
4:05 6:40 9:15
Tue, Jun 15
4:05 6:40 9:15
Wed, Jun 16
4:05 6:40 9:15
Thu, Jun 17
4:05 6:40 9:15

SPIRIT UNTAMED

Sun, Jun 13
12:15 2:20 4:25 6:30 8:35
Mon, Jun 14
4:25 6:30 8:35
Tue, Jun 15
4:25 6:30 8:35
Wed, Jun 16
4:25 6:30 8:35
Thu, Jun 17
4:25 6:30 8:35

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT (VIP)

Sun, Jun 13
3:55 9:30
Mon, Jun 14
4:00 9:30
Tue, Jun 15
4:00 9:30
Wed, Jun 16
4:00 9:30
Thu, Jun 17
4:00 9:30

THE GOONIES (1985)

Sun, Jun 13
12:25 5:15
Mon, Jun 14
5:15
Tue, Jun 15
5:15
Wed, Jun 16
5:15
Thu, Jun 17
5:15

A QUIET PLACE PART II

Sun, Jun 13
12:20 2:30 4:45 7:00 9:15
Mon, Jun 14
4:45 7:00 9:15
Tue, Jun 15
4:45 7:00 9:15
Wed, Jun 16
4:45 7:00 9:15
Thu, Jun 17
4:45 7:00 9:15

A QUIET PLACE PART II (VIP)

Sun, Jun 13
7:25 9:45
Mon, Jun 14
7:25 9:45
Tue, Jun 15
7:25 9:45
Wed, Jun 16
9:45
Thu, Jun 17
9:45

CRUELLA

Sun, Jun 13
12:15 3:10 6:05 8:55
Mon, Jun 14
4:00 6:05 8:55
Tue, Jun 15
4:00 6:05 8:55
Wed, Jun 16
4:00 6:45 9:25
Thu, Jun 17
4:00 6:45 9:25

DREAM HORSE

Sun, Jun 13
12:15 2:40 5:05
Mon, Jun 14
6:45
Tue, Jun 15
6:45

THOSE WHO WISH ME DEAD

Sun, Jun 13
3:05

WRATH OF MAN

Sun, Jun 13
8:00
Mon, Jun 14
8:00
Tue, Jun 15
8:00
Wed, Jun 16
8:00
Thu, Jun 17
8:00

GODZILLA VS. KONG

Sun, Jun 13
2:50 7:45
Mon, Jun 14
7:45
Tue, Jun 15
7:45
Wed, Jun 16
7:45
Thu, Jun 17
7:45